Varför finns det så få som vågar stå för sina åsikter, eller sina misstag och varför är så många så snabba att hugga på andras misstag? Trots att så få står upp för sina åsikter har människor ofta många och klara åsikter om det mesta i omgivningen och de kastas ut till höger och vänster oavsett om man har bett om en åsikt eller ej. Alla tycker något om flyktingar även om de inte känner någon. Alla tycker något om politiker trots att de inte träffat personerna eller läst något partiprogram. Många gånger framkommer inte åsikter och synpunkter tydligt utan vävs in i spydigheter och hänvisningar till någon slags allmängiltigt tyckande. Ännu märkligare är det när någon gjort ett misstag och försöker lägga över skulden för felet på någon annan eller något annat. Gärna en kollega som slutat och inte kan försvara sig, på någon organisation där man svårligen kan kontrollera källan, på dåliga rutiner (som chefen eller någon annan borde tagit fram) och så vidare.

En gång i tiden var jag med och byggde en ekoby och byggde ett eget hus av bland annat lera och halm i byn. Det kom förstås många besökare och en gång fick vi besök av en grupp som gick en utbildning i självhushållning på en folkhögskola. Vi hade förberett ett mellanmål till gruppen som vi skulle bjuda på. Det var bullar där alla ingredienser var KRAV-godkända och kom från gårdar och odlingar inom en mil från där vi bodde. Vi bjöd på kaffe och te som var både KRAV- och rättvisemärkt, egen honung och mjölk från gården 800 meter från där vi bodde. Vi ansträngde oss verkligen. När gruppen sen kom in i vårt kök hade vi redan dukat fram allt. En av de unga männen stack in sitt huvud och såg det framdukade bordet och fällde kommentaren: ”Jaså, ni använder vetemjöl?” Tror ni att resten av dagen gick bra? Inte direkt. Tror ni att jag tog emot fler grupper? Inte direkt. Åsikter, åsikter, åsikter!

Till och med stora organisationer brukar skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Jag vet inte hur många gånger som jag hört chefer och politiker på kommuner skylla på länsstyrelsen, Trafikverket eller andra förvaltningar inom den egna organisationen att ett ärende drar ut på tiden. Ibland kan felen ligga utanför den egna kontrollen, men det är mycket sällan någon tar tag i det och kontaktar den eller de som stoppar upp en process för att se vad man kan ändra på. Många gånger vill man ha något att skylla på så incitamentet att få till en förändring kanske inte är så stort. Om alla andra blir bättre så blir jag ensam kvar med mina misstag och tillkortakommanden utan någon annan att skylla på.

Utgången av Nuon-affären är ännu inte klar, men mycket tyder på att all skuld kommer att läggas på en föredetting. En som inte längre betyder något för regeringen och inte kan påverka valutgången i höst. Det är mycket möjligt att Reinfeldt inte har känt till förloppet till fullo, men bilden är så klassisk. Någon har skitit i det blå skåpet och ingen vill få smuts på fingrarna. Istället kastas all skit på någon som utan risker kan offras. Det funkar nästan alltid. Inom politiken är det bara pinsamt när man istället för att framhålla de egna åsikterna trycker ner andra. Så har det förstås alltid vari

Varför skyller alla ifrån sig på någon eller något annat, helst någon osynlig organisation där man svårligen kan kontrollera källan.

T.ex kommunen som skyller på Länsstyrelsen. Exploatörer som skyller på kommunen, bygglov som skyller på torftiga eller dåliga planer.